Arhiva
NM Slika
dana...
..., samo za ovaj mesec, a "kav" zidni kalednar... ..., za sve mesece, a po godinama "izlaženja"...
 
..., na "ovaj dan", godinama "natraške"...
Vanesa, a na Vanesinu česmu !!! Još samo to da ga naučimo... Novomiloševački Zlatni kotlić 2013 I Dani Teodora Pavlovića II ... XII Dani Teodora Pavlovića II ... Dani Teodora Pavlovića I ... ŠtoGuđ zabodemo - primi nam se !!! 9-ti Dani Teodora Pavlovića III ... 8-mi Dani Teodora Pavlovića II ... Lastčije gjnizdo... Svirka i za Seosku slavu...
 
..., dânima "natraške"...
Vladika Nikanor, na karlovačku, crkvenu slavu !!! Carassius gibelio i Amiurus nebulosus... E..., ovaj pecaroš, znâ šta će za večeru... Kidanje glâva cunCukreta, a brez nužde !!! Bruka povodu rimokatoličke, crkvene slave... NM crkve, u pogled izAtara, posla skinutog žita... Svađa zbog piva... A gle dedin šešir !!! Šta sve nećedu izmisliti... Plava dêra naNebo... Nađa je kršćena...
 
DownLoad-ujte, odštampajte i nalep'te "digođ naZid",
novomiloševački kalendar, a za ovaj mesec...