Arhiva
NM Slika
dana...
..., samo za ovaj mesec, a "kav" zidni kalednar... ..., za sve mesece, a po godinama "izlaženja"...
 
..., na "ovaj dan", godinama "natraške"...
Grozdana, naNovo u akciju !!! Valjda ih nismo sve razjurili? Novomiloševački Zlatni kotlić 2013 IV Godišnjica muzeja Žeravica... Sevetcko prevenstvo u čeleganje II !!! Zlatni kotlić NM-a - 2010-te II ... Banatcki nilski konji... Doček krava sas Umčića... Zlatni kotlić 2007-me... Posla venčanja... Hali-Gali...
 
..., dânima "natraške"...
Koju vodu pijem ? Prodaja lubenica !!! Rodčići su napustili gnjizdo !!! Vladika Nikanor, na karlovačku, crkvenu slavu !!! Carassius gibelio i Amiurus nebulosus... E..., ovaj pecaroš, znâ šta će za večeru... Kidanje glâva cunCukreta, a brez nužde !!! Bruka povodu rimokatoličke, crkvene slave... NM crkve, u pogled izAtara, posla skinutog žita... Svađa zbog piva... A gle dedin šešir !!!
 
DownLoad-ujte, odštampajte i nalep'te "digođ naZid",
novomiloševački kalendar, a za ovaj mesec...