Arhiva
NM Slika
dana...
..., samo za ovaj mesec, a "kav" zidni kalednar... ..., za sve mesece, a po godinama "izlaženja"...
 
..., na "ovaj dan", godinama "natraške"...
Susret generacija rođeni oko 1950-te II Keleraba je slaba... Napravijo je mesta !!! Sveti Ilija 2012-te I... Zlatan kotlić NM-a, 2011-te I ... Dani Teodora Pavlovića III ... Sevoska slava 2009-te... NM slava, 2008-me ... NM foto safari... Sretna slava... Osveženje!!!
 
..., dânima "natraške"...
Natzorniče, metni program !!! Kolko košta opravka ? Koju vodu pijem ? Prodaja lubenica !!! Rodčići su napustili gnjizdo !!! Vladika Nikanor, na karlovačku, crkvenu slavu !!! Carassius gibelio i Amiurus nebulosus... E..., ovaj pecaroš, znâ šta će za večeru... Kidanje glâva cunCukreta, a brez nužde !!! Bruka povodu rimokatoličke, crkvene slave... NM crkve, u pogled izAtara, posla skinutog žita...
 
DownLoad-ujte, odštampajte i nalep'te "digođ naZid",
novomiloševački kalendar, a za ovaj mesec...