Arhiva
NM Slika
dana...
..., samo za ovaj mesec, a "kav" zidni kalednar... ..., za sve mesece, a po godinama "izlaženja"...
 
..., na "ovaj dan", godinama "natraške"...
Nešto se oseća ? Novo Miloševo - Center Sveta !!! Kožura ?!? Oću, da mi deca bidnedu lepa naSliku !!! Rezultati izbora !!! Ajd, očepi..., ako smeš !!! Rodna ravnopravnost I ... Nema više - Krava na putu !!! Pranje nogu Svecu.... Basamci i liftovi... NovoMiloševački mali oglasi I... Prokot...
 
..., dânima "natraške"...
Kolko sarmi mož stati u ovaj pekač ?!? Još edna dobra vest iz NM-a !!! Šta je bilo da se jê ( jede... ) ? Crvena, velika jabuka... Ovi kav naši, opet čačkadu mečku, naMesto da... Ova fotografija u: Srbija - Nacijonalna revija !!! Dobro je, što je bilo ladno !!! Kad bi to bilo da se kûpi... Dajte mi... E najzad i mâlko Cunca !!! Alo, Novo Miloševo, kako to pišete ? Neću Ništa !!!
 
DownLoad-ujte, odštampajte i nalep'te "digođ naZid",
novomiloševački kalendar, a za ovaj mesec...