Arhiva
NM Slika
dana...
..., samo za ovaj mesec, a "kav" zidni kalednar... ..., za sve mesece, a po godinama "izlaženja"...
 
..., na "ovaj dan", godinama "natraške"...
Svetosavksa povelja dodeljena Radovanu Vlahoviću Savremene komplikacije... Ima vrabaca I !!! Šta kažeš zaSliku - a ? Promocija 4-ir knjige Radovana Vlahovića Čišćenje snega ispridKuće II ... Osnovat je - Gradcki hor BiK !!! Novo - Slikari u i o NM ... Deljenje bresplatni akcija... Ne lomite mi bagrenje... I pčelama je zima... Mi deca volimo sneg...
 
..., dânima "natraške"...
Ivan Bekjarev, Kabare - Ekser, samo za čika Ranka Dok smo još nekad bili zglâvni... Tako je ladno, da ni klîca nema !?! Eto, doklena smo naprdovali !!! Sve neka, ilegalna imena !!! Šta li će tek februvara biti ?!? Kolko sarmi mož stati u ovaj pekač ?!? Još edna dobra vest iz NM-a !!! Šta je bilo da se jê ( jede... ) ? Crvena, velika jabuka... Ovi kav naši, opet čačkadu mečku, naMesto da... Ova fotografija u: Srbija - Nacijonalna revija !!!
 
DownLoad-ujte, odštampajte i nalep'te "digođ naZid",
novomiloševački kalendar, a za ovaj mesec...