Arhiva
NM Slika
dana...
..., samo za ovaj mesec, a "kav" zidni kalednar... ..., za sve mesece, a po godinama "izlaženja"...
 
..., na "ovaj dan", godinama "natraške"...
Majmunsko il’ Ðavolsko drvo ? Ljudi moji..., napušća nas ovo leto !!! Izložba Ane Vidmar u Galeriju S... Kad je opraljen put u sokak L. Pajić ?!? Panorama NM-a, a sas silosa !!! Sektembarski vašar... PaSkupile cigare !!! Korpa za bicikli ... Čobanov ručak ... Berberski trendovi IV... Stara razglednica izBevodre... Ljute papričice...
 
..., dânima "natraške"...
Orijentiši se u prostor !!! Opet je procveto diviji kesten, a u sektember !?! Padala je... Renovira se i Žitni magacin... Renovira se bivša zgrada pošte... Poziv za početak školske godine !!! Priko dva iPo milijona poseta ostalim stranicama Nekad sam i ja bijo pijonir vatrogasaca !!! DVD Novo Miloševo, trening pijonira... Papričîce male, a ljute kav otrov !!! Još edna moja fotografija, a na korice knjige !!! Milinko sas biciklom, od KI do NB i natrag !!!
 
DownLoad-ujte, odštampajte i nalep'te "digođ naZid",
novomiloševački kalendar, a za ovaj mesec...