Arhiva
NM Slika
dana...
..., samo za ovaj mesec, a "kav" zidni kalednar... ..., za sve mesece, a po godinama "izlaženja"...
 
..., na "ovaj dan", godinama "natraške"...
I trnjine su nam rodile... Ja je metno uVodu, a ona se ožilila !!! Doletili su nam sivi ždralovi !!! Priče iz limene kutije... Stigla je jesen !!! Ode Steva... Poseta ekipe televizije RTV-a ... Ima nas i stidljivi ... Visoko..., doNeba... i još višlje ! Obština Novi Bečej 2037-me ? Kros 2006-te... Kav po danu...
 
..., dânima "natraške"...
Lako se nađe, čija ti je mârva bila uNjivu !!! Još mâlko, pa će biti gotava Ludara !!! Istina o oslabodenju, 3-og oktombera 1944-te... Talandara se poLagano uvlači uKuću !!! Skinut je stari lim, sas crkvenog tornja !!! PridKrâj su radovi na Žitni magacin... Seoba ovaca... 18-ti Dani Teodora Pavlovića - program... A kako bi tebi bilo, da ja tebe uputim... Nagrade Teodor Pavlović, za ovu godinu... Počeli su, da nam odPadadu orasi !!! Posla svatôva...
 
DownLoad-ujte, odštampajte i nalep'te "digođ naZid",
novomiloševački kalendar, a za ovaj mesec...