Arhiva
NM Slika
dana...
..., samo za ovaj mesec, a "kav" zidni kalednar... ..., za sve mesece, a po godinama "izlaženja"...
 
..., na "ovaj dan", godinama "natraške"...
Kerećijo uživanje naCunce !!! Stigle su nam rode !!! Eto, kako se poštuje naša planeta !!! NM-čke, prve pice... Karate Super ENPI Kup 2013-te... Žemsko stvaralaštvo obštine N. Bečej IV BKC u CFFKS u BG... Običaji na Vrbicu II ... Vesnici proleća ... Najstarija caksija u NM ... Seremci i Banaćani... Google... Usput, do škole...
 
..., dânima "natraške"...
Pripreme za sevetcko prevenstvo u Rusiju !!! Ajd sad malo proleće !!! Probîva se proleće !!! Kumene, Senka, ja i čuveni biblijotekar Žika Râdin Treći dân proleća !!! Pomagaj brate !!! Pranje sudova..., nekad i sad... Milivoj Bešlin - Zrenjanin il Petrovgrad ?!? Sneg je, baš iznenadijo naše kanađane !!! Vratile su nam se rode !!! Jêmo mi milošefčani i lekvar tašaka !!! Molčan i Kikinđan, a na novomiloševački dobošar ! Stanje u miloševački atar !!!
 
DownLoad-ujte, odštampajte i nalep'te "digođ naZid",
novomiloševački kalendar, a za ovaj mesec...