Arhiva
NM Slika
dana...
..., samo za ovaj mesec, a "kav" zidni kalednar... ..., za sve mesece, a po godinama "izlaženja"...
 
..., na "ovaj dan", godinama "natraške"...
Voćke su se razCvetale !!! Akcija - prolećno čišćenje Vašog kompijutera !!! Tojás - 12 !!! Visinski radovi II ... Uzmi svoj MIK !!! Proleće je... Kako to mož da radi ? Zajednički Uskrs 2010-te ... Imal neko da je brez karte ? Šinobus... Zmaj... Aprilski vašar... Drugi (prvi) vašar...
 
..., dânima "natraške"...
Madžari uVeliko trošidu, a srbi tek kupidu jaja... Nema početka proleća..., a brez ljubičîca !!! Srećan Uskrs za hrišćane, koji danaske slavidu !!! Pravoslavna Lazaríca i rimokatolički Veliki petek DobarDân..., ( al nije ) u dućan !!! Proleće krećeee !!! Pripreme za sevetcko prevenstvo u Rusiju !!! Ajd sad malo proleće !!! Probîva se proleće !!! Kumene, Senka, ja i čuveni biblijotekar Žika Râdin Treći dân proleća !!! Pomagaj brate !!! Pranje sudova..., nekad i sad...
 
DownLoad-ujte, odštampajte i nalep'te "digođ naZid",
novomiloševački kalendar, a za ovaj mesec...