Arhiva
NM Slika
dana...
..., samo za ovaj mesec, a "kav" zidni kalednar... ..., za sve mesece, a po godinama "izlaženja"...
 
..., na "ovaj dan", godinama "natraške"...
Fazan pitomi..., skoro..., pa domaći !!! Muzej Kotarka, a na fejsbuk... Ni brige nama... Ala si i poKisno !!! Još enda fotografija u ReFoto !!! Vicovi o Bosancima, a u ZZ Miloševo... Memorijalna biciklistička vožnja V ... Brisa nije orudije ?!? NajLepča NM ZOO avlija III ... Dobro je niknulo ... Panorama centra NM ka Beodri... Opanke... Doktor...
 
..., dânima "natraške"...
Evo i jedan vic o Lâli... I mi milošefčani, FOLIJA za trku imamo !!! Nije još cigurno..., al kanda - biće nešto !!! Cvet amarilisa u Novo Miloševo, a iz Kîkînde... Zorica Baštovanov - O klupama ispridKuće... Evo..., da se i ja mâlko poFalim... Konkurs za 11-to Proleće Sime Cucića... Evo skoro, pa završen crkven toronj !!! Pažnja, u opisu svevidećeg danas: Iz NM cvećare - Têtin kutak... Naravno... i lale su nam se razCvetale !!! ŠtoGuđ je moglo da se razCveta, razCvetalo se !!! DoSad..., najdraža mi NM Slika dana !!!
 
DownLoad-ujte, odštampajte i nalep'te "digođ naZid",
novomiloševački kalendar, a za ovaj mesec...