Arhiva
NM Slika
dana...
..., samo za ovaj mesec, a "kav" zidni kalednar... ..., za sve mesece, a po godinama "izlaženja"...
 
..., na "ovaj dan", godinama "natraške"...
Ooo Bože..., šta je ovo na slici ?!? Osvrt na poreklo srba u Novom Miloševu... Kav u Zagreb..., picu i pivo molim !!! Dal mi verujete ? Spomenik palim u Veliki rat... Ovce su su selo... Savremeni lektričari... Zakon proganja duvanski dim ... Jutroske na glavni sokak ... NaNovo o đermovima ... ProŠiriva se Najduža seoska... Uz i niz Sunce... Jake magle...
 
..., dânima "natraške"...
Divan ispridKuće... Laloška senka... Nestašno ždrebe... Ovo dôbo godine, đubretari mrzidu !!! Svi Sveti, Zadušnice... Jestel vidili, ono..., u Kikindu, na kružni tok ? Tûđ sokak !!! Lišće nikako da odPadne !!! Obratte na pažnju, na stršljenove !!! Jesen je vreme, slikarski kolonija !!! Baštenski ukrasi, od ricikliranog meterijala !!! Fruštuk..., sMâšćom, paprikom, sôljom i lebom !!! Da ostane pribeleženo, +26 C, na Sv. Petku !!!
 
DownLoad-ujte, odštampajte i nalep'te "digođ naZid",
novomiloševački kalendar, a za ovaj mesec...