Arhiva
NM Slika
dana...
..., samo za ovaj mesec, a "kav" zidni kalednar... ..., za sve mesece, a po godinama "izlaženja"...
 
..., na "ovaj dan", godinama "natraške"...
Ti kako si mali..., niNeMož da uješ jako ?!? Dok smo još nekad bili zglâvni... Ipak, fotografija ostaje autorsko pravo !!! Tmurno, pa brez Cunca... Pravo vreme je za ? Znanje imanje, po drugi put u NM II ... PridKraj januvara... Nije svejedno !!! Proslava Svetog Save, 2010-te I... Lisnata gibanica sas ludajom ... Pun šavolj vode na sokak... Zapisi iz Karlovačke Crkve... NovoMiloševački mali oglasi IV... Doba sakcija...
 
..., dânima "natraške"...
Novo Miloševo..., ledom okovano II ... Novo Miloševo..., ledom okovano I ... Pôdno grijanje, a ispod flastera !!! I mi milošefčani se vozamo na kamile, kav Palma ! Ko li će lečiti, nâs milošefčane ?!? Pahovano je štoGođ !!! Svetac, kod Cickovi... Palićko belo..., iz dve iljadite godine !!! Pasulj Tetaš ?!? Nas je ipak više ? Imaš Amerike ? Moram da prošetam po ataru !!! Srećna Nova, po starim kalendaru !!! Sve se u Miloševo znâ..., il možda ipak ne ?!?
 
DownLoad-ujte, odštampajte i nalep'te "digođ naZid",
novomiloševački kalendar, a za ovaj mesec...