Arhiva
NM Slika
dana...
..., samo za ovaj mesec, a "kav" zidni kalednar... ..., za sve mesece, a po godinama "izlaženja"...
 
..., na "ovaj dan", godinama "natraške"...
Još edna, starinjska reč - tidiknuti... Ivan Bekjarev, Kabare - Ekser, samo za čika Ranka Ništa neMož uSlikati od magle... Ipak..., što je friško, friško je !!! Seredctvo protivu zamrzavanja brâva !!! Hard disk oštrač nožova... Sveti Sava, školska slava... Čišćenje snega ispridKuće I ... Proslava Svetog Save, 2010-te II... Sveti Sava - školska slava ... Sveti Sava - školska slava... Tri okrugle cifre... Vodovodžija... Kokoške...
 
..., dânima "natraške"...
Novo Miloševo..., ledom okovano III ... Novo Miloševo..., ledom okovano II ... Novo Miloševo..., ledom okovano I ... Pôdno grijanje, a ispod flastera !!! I mi milošefčani se vozamo na kamile, kav Palma ! Ko li će lečiti, nâs milošefčane ?!? Pahovano je štoGođ !!! Svetac, kod Cickovi... Palićko belo..., iz dve iljadite godine !!! Pasulj Tetaš ?!? Nas je ipak više ? Imaš Amerike ? Moram da prošetam po ataru !!! Srećna Nova, po starim kalendaru !!!
 
DownLoad-ujte, odštampajte i nalep'te "digođ naZid",
novomiloševački kalendar, a za ovaj mesec...