Arhiva
NM Slika
dana...
..., samo za ovaj mesec, a "kav" zidni kalednar... ..., za sve mesece, a po godinama "izlaženja"...
 
..., na "ovaj dan", godinama "natraške"...
Koja je to teknika farbanja jaja ?!? Al’ ga je i naPravijo !!! Pesnički miting u Novi Sad !!! Lazarîca... PridUskršnje pripreme... Najzad i Cunca i pčêla !!! Uskrs po novim kalendaru II !!! Druga mladost, Omladinskog doma I ... Lale - tek što nisu procvetale !!! Šeret je uvek šeret... Dobar dan rodni kraju ... Domaćin čoek... Maslačak... Debeli Jovica...
 
..., dânima "natraške"...
Skûpljadu se jaja za Uskrse... Ala sam i fruštukovo !!! Jučeraske je zdravo, jâko duvo veter !!! Reči su kav pčele... Kompijuterizovano..., znači još sporije !!! Još edna stara izreka - di je cvet... Brežančić srebreni na jEvropsko prevenstvo !!! Vučić je dao svakim Milošefčanu, po 100 evra !!! Bijo nam je u posetu, precenik države na Srbiju ! Niko nema tako jâke sinove... Dokumentarna TV emisija o Teodoru Pavloviću... Mateja, a za Gricka... Kad deca nisu besna... Pripreme za bazene !!!
 
DownLoad-ujte, odštampajte i nalep'te "digođ naZid",
novomiloševački kalendar, a za ovaj mesec...