Arhiva
NM Slika
dana...
..., samo za ovaj mesec, a "kav" zidni kalednar... ..., za sve mesece, a po godinama "izlaženja"...
 
..., na "ovaj dan", godinama "natraške"...
U Kumene su se potukli, Đavoli i Beli Bogovi !!! Buran dan, naši vatrogasaca !!! Svi oma vididu, da sam rovašen... Zaokružte broj 3 - lista Miša Vrebalov !!! Srebreni satelit, naNovo leti !!! Kako li si ti položijo za mator ?!? Obrada šunki... Još ima snega... Bora metno našu sliku u Dnevnik !!! NM sendvič zalastak Cunca ... Beži kišo sas pendžera !!! Nova klupa NM-čka... Nova kladijonica... Kafa I... Kraj zime?
 
..., dânima "natraške"...
Eto..., kodNas u Miloševo, su stigle rode !!! Tour de Crna Bara 2020 II ... Tour de Crna Bara 2020 I ... PriPoručivam..., zdravu rânu II ... PriPoručivam..., zdravu rânu I ... Švrć u akciju !!! Srećan Vam 8-mi mart..., Vaš Lâla iz Banata !!! Panorama dugačkog oblaka, a nad atarom i selom !!! Proleće krêće III ... Proleće krêće II ... Proleće krêće I ... Kruška gora, Hiruški venac i đeram u Budžak... Bunar od čokanjica..., iz detinjstva môg... Pao je i Cipiripi... 28 godina u brâk, a tek 7-ma godišnjica !?!
 
DownLoad-ujte, odštampajte i nalep'te "digođ naZid",
novomiloševački kalendar, a za ovaj mesec...