Arhiva
NM Slika
dana...
..., samo za ovaj mesec, a "kav" zidni kalednar... ..., za sve mesece, a po godinama "izlaženja"...
 
..., na "ovaj dan", godinama "natraške"...
Prirodan čaj..., iz caksija !!! Počelo je sas spremanjom zimnice !!! Šta je najvažnije..., da ima salaš ? Pun Mesec nad Miloševom... Kolko si ono pojo jabuka ? 2 000 000 poseta, ostalim stranicama !!! Kod Vrûćini - nema zime !!! Vredne komšinice... Promena godišnjog doba... Devizno tržište u NM ... Ne kleči se, dok se radi !!! NM kravar Bata ... Prevencije - zaključak 30000-iti posetijoc... Najduža seoska 180...
 
..., dânima "natraške"...
Priča sas visine..., a iz prošlosti... Tri godine, tri radna dana i 135 dinara II ... Tri godine, tri radna dana i 135 dinara I ... Saturn, pa crkven toronj, pa Jupiter... Metno si na društvene mreže, a ne na NM sajt ?!? Avlinjski, slepi mišovi !!! Ilija Tucić - ŽIVOT IZ KORITA KREĆE !!! Još edna razlika, izmeđ Bâčvana i Banâćana !!! US OPEN..., bruka njina..., a i naša... Nekadanji materijal i alat za malterisanje !!! Jupiter i Saturn se motadu po nebu miloševačkom ! Sve je manje, vinogradarski kućica..., salaša... Invazija smrdiBûba, a na paradajz !!! NeSmeš poKući ići, nazuven, samo u jednu papuču  ! Počinje školska godina...
 
DownLoad-ujte, odštampajte i nalep'te "digođ naZid",
novomiloševački kalendar, a za ovaj mesec...