Arhiva
NM Slika
dana...
..., samo za ovaj mesec, a "kav" zidni kalednar... ..., za sve mesece, a po godinama "izlaženja"...
 
..., na "ovaj dan", godinama "natraške"...
Kad je vrućina i golubovi voledu uLâd !!! Kineska radnja ima novog vlasnika..., Kineza... A di bi izišli, kad bi kopali dubok bunar ?!? Kad guđ može, svrati do Miloševa... I meur, u oblik srceta, a u NM !!! Ala sam i bijo žedan !!! Sas mokrog, na sûvo !!! Svi su poLudili za slušalicama... Čudo teknike, a iz prošlog veka... Fotografi u akciju ... Nešto teško ide bicikli ... Pa jal mi divanimo ? Rampoš... Javila nam se Marina Bešlin... Radovi na kanalizaciju...
 
..., dânima "natraške"...
A samo moje..., isPlivadu gôrena !!! Priča sas visine..., a iz prošlosti... Tri godine, tri radna dana i 135 dinara II ... Tri godine, tri radna dana i 135 dinara I ... Saturn, pa crkven toronj, pa Jupiter... Metno si na društvene mreže, a ne na NM sajt ?!? Avlinjski, slepi mišovi !!! Ilija Tucić - ŽIVOT IZ KORITA KREĆE !!! Još edna razlika, izmeđ Bâčvana i Banâćana !!! US OPEN..., bruka njina..., a i naša... Nekadanji materijal i alat za malterisanje !!! Jupiter i Saturn se motadu po nebu miloševačkom ! Sve je manje, vinogradarski kućica..., salaša... Invazija smrdiBûba, a na paradajz !!! NeSmeš poKući ići, nazuven, samo u jednu papuču  !
 
DownLoad-ujte, odštampajte i nalep'te "digođ naZid",
novomiloševački kalendar, a za ovaj mesec...