Arhiva
NM Slika
dana...
..., samo za ovaj mesec, a "kav" zidni kalednar... ..., za sve mesece, a po godinama "izlaženja"...
 
..., na "ovaj dan", godinama "natraške"...
Ručno branje kakuruza... Sreća, pa su izmislili, ove amišne telefone !!! Jučeraske poslaPodna je baš bilo borbêno !!! Mi naNjivu, a brez špeditera..., kako to ? Ćuti već jedared I !!! Tvoja žena je lûda !!! Unuka orna za sIgru, a deda... Na koji zanat si dao dete ? Dva žabca i gusanica... Žitni magacin se renovira ... Šta je to lokamotiva ? Zvoni !!! SoČim fotografišete? Biće soka od paradajza... Radovi na pumpu...
 
..., dânima "natraške"...
Besna prîja... A samo moje..., isPlivadu gôrena !!! Priča sas visine..., a iz prošlosti... Tri godine, tri radna dana i 135 dinara II ... Tri godine, tri radna dana i 135 dinara I ... Saturn, pa crkven toronj, pa Jupiter... Metno si na društvene mreže, a ne na NM sajt ?!? Avlinjski, slepi mišovi !!! Ilija Tucić - ŽIVOT IZ KORITA KREĆE !!! Još edna razlika, izmeđ Bâčvana i Banâćana !!! US OPEN..., bruka njina..., a i naša... Nekadanji materijal i alat za malterisanje !!! Jupiter i Saturn se motadu po nebu miloševačkom ! Sve je manje, vinogradarski kućica..., salaša... Invazija smrdiBûba, a na paradajz !!!
 
DownLoad-ujte, odštampajte i nalep'te "digođ naZid",
novomiloševački kalendar, a za ovaj mesec...