Arhiva
NM Slika
dana...
..., samo za ovaj mesec, a "kav" zidni kalednar... ..., za sve mesece, a po godinama "izlaženja"...
 
..., na "ovaj dan", godinama "natraške"...
Narcisojidni komarac ( ... il komarica... ) ?!? Istim poslom... BKC na BG sajam: prevodi, beletristika... A gle što sam dobijo pozdrav od fejsbuka !?! Malo mîra imadu srne i srndaći... Ša ima za ručak ? Ker od kestenja, čačkalica, šibica... Velik uspeh naši karatista !!! Rejakcije na bačku rakiju i fićoke... Poseta Vladike Nikanora II ... Popraljanje ćuprija ... Parking, trening, ispitivanje ... Karatisti i dalje rasturadu... Zvučni cignali... Akcija policije i MZ...
 
..., dânima "natraške"...
Morate ovo viditi..., al u vidu panorame !!! Dajte nam, onu svesku... Počeli su oraji da sPadadu, a kodNâs u Miloševo ! Laslo Đere, je osvojijo ATP turnir u Sardiniju !!! KodNas nema ono - priko 7 gôra i 7 môra... Crn Gruja i Švrć, često i spavadu zajedno !!! Skîdaj masku..., skîdaj... Gle kolko smo imali kiše, a za 24-ir sata !?! Umro je Bora Drljača... Kad vidim ovakvo šta..., pomislim... I još edne korice knjige..., od moje slike !!! Šta će biti da se jê ( jede... ) ? Nezgoda sas pogrešnim naglaskom, na  špic-namet ! Postaljen je nadpis, naNašu osnovnu školu II ... Ko je zapravo bijo - Miloš Popov Klima ?!?
 
DownLoad-ujte, odštampajte i nalep'te "digođ naZid",
novomiloševački kalendar, a za ovaj mesec...