Arhiva
NM Slika
dana...
..., samo za ovaj mesec, a "kav" zidni kalednar... ..., za sve mesece, a po godinama "izlaženja"...
 
..., na "ovaj dan", godinama "natraške"...
Krenuti su radovi, naNašu rimokatoličku crkvu !!! Kako Zoltan struši vr jele - slajd šov !!! Stojan Mesaroš - polak veka staža u kulturi !!! Tajni pljuskovi !!! Lasta graditelj... Prva mirođija !!! Idemo dalje... Slava USFV Teodor Pavlović ... Slava USFV-a Teodor Pavlović... IV Slavski koncerat USFV TP I ... Mali detlići isprid PC dućana !!! Brantnerovi čistači sokaka ... Slava NM folkloraša veterana ... Karate turnir - Bajina Bašta... www.ad-vojvodina.co.rs Pun mesec....
 
..., dânima "natraške"...
Alo..., koji si râden ? Deo novomiloševačkog pašnjaka - urbarna sredina ! Kovačev Aleksa Lala - Buket cveća, za 8-mi mart... Još edna, stara fotografija centra Miloševa... Talasanje Panonskog mora !!! A gle šta sam dobijo za rođendan !?! Jedna lepa, novomiloševačka lâsta... Iren Palatinuš - Naša pruga je najzad gotova !!! Četir u jedan ?!? A kako je išla vakcinacija 1972-ge V ?!? A kako je išla vakcinacija 1972-ge IV ?!? A kako je išla vakcinacija 1972-ge III ?!? A kako je išla vakcinacija 1972-ge II ?!? A kako je išla vakcinacija 1972-ge I ?!? Ove godine sve kasni..., pa i đurđevak !!!! Kaki imate taolet papir ?
 
DownLoad-ujte, odštampajte i nalep'te "digođ naZid",
novomiloševački kalendar, a za ovaj mesec...