Arhiva
NM Slika
dana...
..., samo za ovaj mesec, a "kav" zidni kalednar... ..., za sve mesece, a po godinama "izlaženja"...
 
..., na "ovaj dan", godinama "natraške"...
Mačke uvek znâdu, di je najmanje lâdno !!! Puna sizona, južnim voću... I mi milošefčani se vozamo na kamile, kav Palma ! Kako se jededu sarme ? Šta li će tek februvara biti ?!? Nešto se oseća ? Novo Miloševo - Center Sveta !!! Kožura ?!? Oću, da mi deca bidnedu lepa naSliku !!! Rezultati izbora !!! Ajd, očepi..., ako smeš !!! Rodna ravnopravnost I ... Nema više - Krava na putu !!! Pranje nogu Svecu.... Basamci i liftovi... NovoMiloševački mali oglasi I... Prokot...
 
..., dânima "natraške"...
Išijaz i dalje bole... Rio Tinto i slični..., marš napolje iz Srbije !!! Ko mož, više da popije vinjaka ?!? Ša ti je kazo doktor ? Imamo vesnike, da proleće stiže, a kodNâs u NM !!! Jel bi se ti, uDala za mene ? MAGARAC !!! Išijaz... i dalje bole... Serija - Panteon Matice srpske, a na YouTube-u !!! Ako diGuđ vidite kera saSlike, javte gazdarici !!! Majstorluk koze pase !!! E..., sad već ima materijala..., za môj rôd !!! Išijaz... i dalje bole... Srećna slava Domaćine!!! Prvi sneg ove godine, a kodNâs u Miloševo... Bila nam je Nikolina, najLepča korinđašica !!! Srećan Badnji dân i Badnjo veče !!!
 
DownLoad-ujte, odštampajte i nalep'te "digođ naZid",
novomiloševački kalendar, a za ovaj mesec...