Arhiva
NM Slika
dana...
..., samo za ovaj mesec, a "kav" zidni kalednar... ..., za sve mesece, a po godinama "izlaženja"...
 
..., na "ovaj dan", godinama "natraške"...
Išijaz... i dalje bole... Ti si mâli..., neSmeš da piješ kafe !!! Rođendan, deceniju iPo sas Vama..., katadnevno !!! Situvacija je taka... PoLagano se skida skela, sas crkvenog tornja... Od čega ćemo praviti Sneška Belića ?!? Čestitke za jedanajsti rođendan !!! Papir uPlek..., da kav neZagoreva ?!? Uvek tako lemiš ? Ja, pa ja !!! Jesenji prvaci u fuzbal, brez poraza !!! MSD NM..., DA - IGEN..., 56.53 % ! Di će ovaj sas kolicima ?!? NM stampedo ... Oćel izdržati krovna građa ? Preduzetničke financije... Slanina iz Beodra S.T.R. I
 
..., dânima "natraške"...
Radujte se - danaske nam je 18-ti rođendan !!! Vaš natzornik NM sajita je - NEPODOBAN  IV !!! Vaš natzornik NM sajita je - NEPODOBAN  III !!! Vaš natzornik NM sajita je - NEPODOBAN  II !!! Vaš natzornik NM sajita je - NEPODOBAN  I !!! Pao je prvi sneg !!! Danaske je proradila AftoPerijonica Felix !!! To ste uradili..., prvi i poslednji put !!! Šta znaš o istoriji ? Aleksandar Tina Zvijer - Igra mečka !!! Kolko li ću ja imati gôdova ?!? MRAK U SRBIJI BEZ SLOBODNIH MEDIJA !!! Cigljana, Cunce, trska, drvo... Anica Grujin - Čeka da dođem, plače kad pođem... Dal će biti i oni... Dragicina lotra V ... Dragicini mostovi IV ...
 
DownLoad-ujte, odštampajte i nalep'te "digođ naZid",
novomiloševački kalendar, a za ovaj mesec...