Arhiva
NM Slika
dana...
..., samo za ovaj mesec, a "kav" zidni kalednar... ..., za sve mesece, a po godinama "izlaženja"...
 
..., na "ovaj dan", godinama "natraške"...
Išijaz... i dalje bole... Mâčak..., uKôrpu..., naSlámu..., na jâja ?!? Počela zima... Ajaaaooov što volem..., što se topi sneg !!! Deda Mraz je već bijo kodNas u Miloševo !!! Ej..., baš me pazi moja žena !!! Doktorska posla... Stigla nam je zima... Izišli smo u Politiku... Môć prokole !!! Izveštaj poljočuvarske službe... Di se krije istina ? Šteta od ladnoće ... Počela je zima !!! Patke domaće, a letidu kav divije ! Štrikeraj... Velika kašika za zetove...
 
..., dânima "natraške"...
Vlada Brežančić je najbolji sportista 2022-ge !!! Počinje zima, duži dani i kraće noći !!! Tek na svetac, sam uključijo mešinu za sudove !!! E pa mlogo fâla, na podrški i čestitkama !!! Radujte se - danaske nam je 18-ti rođendan !!! Vaš natzornik NM sajita je - NEPODOBAN  IV !!! Vaš natzornik NM sajita je - NEPODOBAN  III !!! Vaš natzornik NM sajita je - NEPODOBAN  II !!! Vaš natzornik NM sajita je - NEPODOBAN  I !!! Pao je prvi sneg !!! Danaske je proradila AftoPerijonica Felix !!! To ste uradili..., prvi i poslednji put !!! Šta znaš o istoriji ? Aleksandar Tina Zvijer - Igra mečka !!! Kolko li ću ja imati gôdova ?!? MRAK U SRBIJI BEZ SLOBODNIH MEDIJA !!! Cigljana, Cunce, trska, drvo...
 
DownLoad-ujte, odštampajte i nalep'te "digođ naZid",
novomiloševački kalendar, a za ovaj mesec...