Arhiva
NM Slika
dana...
..., samo za ovaj mesec, a "kav" zidni kalednar... ..., za sve mesece, a po godinama "izlaženja"...
 
..., na "ovaj dan", godinama "natraške"...
Buđenje..., nekad i sad !!! Danaske je šestoIljadita NM Slika dana !!! Jel... tu sekretar MZ ? Jes da nije stado, al i Lara čuva !!! Zloupotreba daljinskog telefona !!! I bobaMâra vata ladovinu !!! Noćno nebo nad Miloševom I ... Crvenidu se trešnje... Vitezovo proleće 2014-te... Da se ijOpet malko poFalim !!! Put u oblake !!! Sajt je privremeno nedostupan IV ... Novi replektori na stadijon... Smotra falklora III ... Falkloraši veterani rasturadu ... Jaki sponzor, jaki košarkaši... Bale pored puta... Bagrenje...
 
..., dânima "natraške"...
Pone′ste cvet !!! Oštro upozorenje - Crven meteo alarm !!! Moj letnji, solarni tuš, je naNovo u fukciju !!! Stoji na vr crkve..., a samo na jednu nogu ?!? Spremiš špekciju, a ono ljuljne pljusak !?! I mi milošefčani, smo sve više, kav Dânci !!! Leti uKrug..., a ni neMâše sas krilima !?! NeMož svako muzej posetiti..., zaTo treba Hâd !!! Srbija protivu nasilja, po treći put !!! Na čega sve miriši naš atar..., ovi dana ? Ta ko mi se to, tako lepo podPiso ? Mrzim..., kad mi se desi ovakvo štâ !!! Popovi..., mlogo ste se raširili !!! Porodica Popov - XI porodični skup !!! BeVoGrađani..., fâla Vam !!! U Srbiju pod naPR′Dnjake i smajli tuguje !!! Rešijo sam problem, a sas otvaranjom lekova !!! Nekadanji, gimnazijski raspored časova, 1978-me...
 
DownLoad-ujte, odštampajte i nalep'te "digođ naZid",
novomiloševački kalendar, a za ovaj mesec...