Arhiva
NM Slika
dana...
..., samo za ovaj mesec, a "kav" zidni kalednar... ..., za sve mesece, a po godinama "izlaženja"...
 
..., na "ovaj dan", godinama "natraške"...
Vratilo se sovče !!! 3-ći jun - Međunarodni dan bicikla !!! Nit kiša da padne..., a nit mâlko da uGrije... Vreme je ekskurzija i..., sendviča !!! ObDržan je BookiLL fest u BKC, u Miloševo !!! BKC - Ðura Jakšić na francuski !!! Roštilj - Made in Beodra, a la Vule Bajaga !!! Večito otvoren pružni prelaz... Bože dete, siđi sas drveta..., pašćeš ! Eto, kako se danaske to radi !?! Ja borac, Milorad Molac... Još sasvim malko o politiki I ... Vreme u NM ... Izbori za članove Saveta MZ II ... Kudena ide banatcka željeznica ? Šampijoni iz Bratislave... Posla Bočara, isprid dućana... Puna građevinska sezona...
 
..., dânima "natraške"...
Stari papir, a za matursko veče osmaka !!! Jutarnjo, prolećne fârbe... Ipak..., tu je ševa !!! Još edna, a na temu: 100 ovaca, 200 jaganjaca... DVD Novo Miloševo - ŽETVA 2023-će !!! Srbija protivu nasilja, po četvrti put !!! Pone′ste cvet !!! Oštro upozorenje - Crven meteo alarm !!! Moj letnji, solarni tuš, je naNovo u fukciju !!! Stoji na vr crkve..., a samo na jednu nogu ?!? Spremiš špekciju, a ono ljuljne pljusak !?! I mi milošefčani, smo sve više, kav Dânci !!! Leti uKrug..., a ni neMâše sas krilima !?! NeMož svako muzej posetiti..., zaTo treba Hâd !!! Srbija protivu nasilja, po treći put !!! Na čega sve miriši naš atar..., ovi dana ? Ta ko mi se to, tako lepo podPiso ? Mrzim..., kad mi se desi ovakvo štâ !!!
 
DownLoad-ujte, odštampajte i nalep'te "digođ naZid",
novomiloševački kalendar, a za ovaj mesec...