Arhiva
NM Slika
dana...
..., samo za ovaj mesec, a "kav" zidni kalednar... ..., za sve mesece, a po godinama "izlaženja"...
 
..., na "ovaj dan", godinama "natraške"...
U subatu sam bijo uSvatove !!! Magla..., ispod 10 °C... Obavešćenje, prid početak školske godine !!! 7-mi internacijonalni turnir u fuzbalu VI ... Još edan divan novomiloševački... Nekad sam i ja bijo pijonir vatrogasaca !!! Babino mišljenje... I noćom je vrućina !!! Izložba Ane Vidmar u Kikindu... Žuti šipak ?!? Beli pulini, a sas salaša Tike Mulića... Planeta Beodra centar !!! Gospođinci - Paunovo pere 2010-te Velike vrućine pridKraj avgusta ... Čobanski kumst ... Berberski trendovi II... NM karate šampioni V... Poseta...
 
..., dânima "natraške"...
Da sam ondak znao, neBi ni pokrećo Gôspojinu !!! Kukuruzi i cuncuKrêt... Pa..., zar i on ?!? PoČim se još, muški priPoznajedu, sem nadimka ? Pištika... FK Vojvodina, osnivači i najbolji tim... Kolko je tô bilo agregata i čemu su služili II ? Kolko je tô bilo agregata i čemu su služili I ? Superćelijski oblak, a nad Miloševom !!! Da nemate ( nemaš... ) možda ? ( Drugi deo... ) Da nemate ( nemaš... ) možda ? ( Prvi deo... ) Neša Čavić - Malko smo divanili RTV 1 !!! Kiša je kvarila slavu, al ne i raspoloženje !!! Bilo je i ranije šâtri..., za crkvenu slavu !!! Pripreme za beodransku, crkvenu slavu... Nova sizona disnatora !!! 3 mačeta i kuče, zajedno ručadu !!! Okopala Jasa vinograd, vinograd...
 
DownLoad-ujte, odštampajte i nalep'te "digođ naZid",
novomiloševački kalendar, a za ovaj mesec...