Arhiva
NM Slika
dana...
..., samo za ovaj mesec, a "kav" zidni kalednar... ..., za sve mesece, a po godinama "izlaženja"...
 
..., na "ovaj dan", godinama "natraške"...
Vrućina, a u mesec november ?!? Na teren sam..., u ALO !!! Divan na sokak... Ajde Ranko mora, a što se i ja jedim ?!? O onim balonima I ... Opet o repi ... Jesen u šlajpiz ... Breze uJesen, a na sokak... Pavo prvi sneg 2006-07-me... Nova zadruga...
 
..., dânima "natraške"...
Teška obštinska i sevoska bruka !!! Izgubljena keruša !!! NeTreba da me zoveš priko mobilnog !!! Senki Vlahović Filipov nagrada ULUDUPS-a Opalijo je prvi mraz ove jeseni !!! SZO protivu slanine, kobajsice i šunke ! Unapred je znao, šta sas takim biva !!! Ala ste i sLagali zdravo !!! uPokojijo se, Ranko Žeravica... Slikovito objašnjenje !!!
 
DownLoad-ujte, odštampajte i nalep'te "digođ naZid",
novomiloševački kalendar, a za ovaj mesec...