Arhiva
NM Slika
dana...
..., samo za ovaj mesec, a "kav" zidni kalednar... ..., za sve mesece, a po godinama "izlaženja"...
 
..., na "ovaj dan", godinama "natraške"...
Šta li sam ja, to uSliko ?!? Stižedu vrućinčine !!! XIV Dani Teodora Pavlovića.. Dani Teodora Pavlovića I ... XII Dani Teodora Pavlovića I ... Telekom-ovski, pa svinjski !!! Svatovska supa ... 9-ti Dani Teodora Pavlovića II ... 8-mi Dani Teodora Pavlovića I ... Rok koncerat... Brueli...
 
..., dânima "natraške"...
Carassius gibelio i Amiurus nebulosus... E..., ovaj pecaroš, znâ šta će za večeru... Kidanje glâva cunCukreta, a brez nužde !!! Bruka povodu rimokatoličke, crkvene slave... NM crkve, u pogled izAtara, posla skinutog žita... Svađa zbog piva... A gle dedin šešir !!! Šta sve nećedu izmisliti... Plava dêra naNebo... Nađa je kršćena... RazLadila nas je !!!
 
DownLoad-ujte, odštampajte i nalep'te "digođ naZid",
novomiloševački kalendar, a za ovaj mesec...