Arhiva
NM Slika
dana...
..., samo za ovaj mesec, a "kav" zidni kalednar... ..., za sve mesece, a po godinama "izlaženja"...
 
..., na "ovaj dan", godinama "natraške"...
Ljudi moji..., napušća nas ovo leto !!! Izložba Ane Vidmar u Galeriju S... Kad je opraljen put u sokak L. Pajić ?!? Panorama NM-a, a sas silosa !!! Sektembarski vašar... PaSkupile cigare !!! Korpa za bicikli ... Čobanov ručak ... Berberski trendovi IV... Stara razglednica izBevodre... Ljute papričice...
 
..., dânima "natraške"...
Dečija, berberska stolica... Sve što se zove - Vojvodina, mora da propadne... Poslednji labud... Brez barjaka ?!? I laste su počele da grupašidu... Imal ko ovaku ogradu, izmeđ bâšti ? Nema rakije, doGuđ je muva naCev !!! Babino mišljenje... Venera i Jupiter, jedno izaDrugo, u pogled iz NM-a DoVikivanje dana !!! Interesantno, a na noćno nebo novomiloševačko...
 
DownLoad-ujte, odštampajte i nalep'te "digođ naZid",
novomiloševački kalendar, a za ovaj mesec...