Arhiva
NM Slika
dana...
..., samo za ovaj mesec, a "kav" zidni kalednar... ..., za sve mesece, a po godinama "izlaženja"...
 
..., na "ovaj dan", godinama "natraške"...
Banda naprdna !!! Nâda, za Đinđićovu viziju Srbije !!! Ta kaki bi to bijo svet, a brez... Ta kako sam mogo ûju da odbijem ? Mali komšija, a velika kanta !!! Biće i žita i brašna !!! Treći slavski koncerat TP-a I ... Brzo branje višanja ... Press konfenderancija Gibanicijade Komšijske posete... Štelovanje antena... Kotlić 2005-te...
 
..., dânima "natraške"...
Stvarno je bilo dobro..., al’ nešto je falilo !!! Kupidu se..., kav pilići oko kvočke !!! Râstidu rôdčići... Promocija antologije - Od A do Š, u Beč ... Iguman Rafailo - namastir Visočka Ržana II ... Iguman Rafailo - namastir Visočka Ržana I ... Ikona na zâbat ( svekar snajki... )... Svekrvin jezik ( svekrva snajki... )... Ženo..., daj brzo ono pivo... Volem..., kad čujem ovaj..., baš prâvi avijon !!! Dal možda priPoznajete, šta je ovo naSliku ?!? Pomarandža !!!
 
DownLoad-ujte, odštampajte i nalep'te "digođ naZid",
novomiloševački kalendar, a za ovaj mesec...