Arhiva
NM Slika
dana...
..., samo za ovaj mesec, a "kav" zidni kalednar... ..., za sve mesece, a po godinama "izlaženja"...
 
..., na "ovaj dan", godinama "natraške"...
Srećan zajednički Uskrs !!! VII Evropski Fejsbuk pesnički festival !!! Kevrešanovi petlovi... Pročitajte po Vuku, šta piše na ekranu ? Lekovi na recepat, u privatnu opateku I Prošo je post !!! Cvetadu nam voćke... Kompozicija od četrdest vagona !!! Buick iz 1908-me godine I ... Posla poMrčine, bidne svetlo ... TV antene... Cvetna ulica... Novi (stari) Krst...
 
..., dânima "natraške"...
Naravno... i lale su nam se razCvetale !!! ŠtoGuđ je moglo da se razCveta, razCvetalo se !!! DoSad..., najdraža mi NM Slika dana !!! Počela je sâdnja kronpira... Nastaljadu se radovi na beodranski crkven toronj ! Kako se za ovo kaže ? Koja je to teknika farbanja jaja ?!? Srećan Uskrs za hrišćane, koji danaske slavidu !!! Stigle su nam i lasteee !!! Ta ni kodNas u Banat nije sve ravno !!! Počela je puna sizona košenja trave !!! Čvorci jošte uvek grupašidu !!! Madžari uVeliko trošidu, a srbi tek kupidu jaja...
 
DownLoad-ujte, odštampajte i nalep'te "digođ naZid",
novomiloševački kalendar, a za ovaj mesec...