Arhiva
NM Slika
dana...
..., samo za ovaj mesec, a "kav" zidni kalednar... ..., za sve mesece, a po godinama "izlaženja"...
 
..., na "ovaj dan", godinama "natraške"...
Ovo ti obJavljivaj, a na NM sajt !!! Još edna foto ilistracija naslovne strane... Pomozte pčelama..., žedne su !!! Upokojijo se Jovan Krkobabić... Divan sas potPrecenikom AP Vojvodine... Dogodovštine sviraca... Madžin 16-ti, Veliki petek... Dokle je stigno most naTisu ?!? Procvetalo je i kestenje ... Procvetala je uljana repica... Panorama sas nadvožnjaka... Pravoslavni Uskrs... Lazarica...
 
..., dânima "natraške"...
Cvet amarilisa u Novo Miloševo, a iz Kîkînde... Zorica Baštovanov - O klupama ispridKuće... Evo..., da se i ja mâlko poFalim... Konkurs za 11-to Proleće Sime Cucića... Evo skoro, pa završen crkven toronj !!! Pažnja, u opisu svevidećeg danas: Iz NM cvećare - Têtin kutak... Naravno... i lale su nam se razCvetale !!! ŠtoGuđ je moglo da se razCveta, razCvetalo se !!! DoSad..., najdraža mi NM Slika dana !!! Počela je sâdnja kronpira... Nastaljadu se radovi na beodranski crkven toronj ! Kako se za ovo kaže ?
 
DownLoad-ujte, odštampajte i nalep'te "digođ naZid",
novomiloševački kalendar, a za ovaj mesec...