Arhiva
NM Slika
dana...
..., samo za ovaj mesec, a "kav" zidni kalednar... ..., za sve mesece, a po godinama "izlaženja"...
 
..., na "ovaj dan", godinama "natraške"...
A šta je sad, pa to ?!? Ovce se izAtara, vraćadu u selo !!! Iz Iđoša, za NM, a priko Bočara !!! Hidroizolacija hrama SPCO Beodra !!! Briga za kumrije... SPA centar ? Iskočiće osigurač od MZ NM digitrona !!! Kako se zove ovo naSliku II ? Ko je najvažniji uSvatove ? Uspeštno učešće na takničenje ... Po kom li je ovo pravoPisu ? Kurcna lista... Kopanje kanala...
 
..., dânima "natraške"...
Cvećke uKuću !!! Brzo, dodajte mi moj štrafciger, brzo !!! Jestel počeli da ložíte ? Zórt - pavučina opet leti po luftu !!! Divan ispridKuće... Laloška senka... Nestašno ždrebe... Ovo dôbo godine, đubretari mrzidu !!! Svi Sveti, Zadušnice... Jestel vidili, ono..., u Kikindu, na kružni tok ? Tûđ sokak !!! Lišće nikako da odPadne !!! Obratte na pažnju, na stršljenove !!!
 
DownLoad-ujte, odštampajte i nalep'te "digođ naZid",
novomiloševački kalendar, a za ovaj mesec...