Arhiva
NM Slika
dana...
..., samo za ovaj mesec, a "kav" zidni kalednar... ..., za sve mesece, a po godinama "izlaženja"...
 
..., na "ovaj dan", godinama "natraške"...
Kako se za ovo kaže ? Dal ste skoro prošli kružnim tokom savobraćaja ? A gle kako spava !!! Pazte na jaja !!! Glad je to !!! Labudovi Smiljka i Laci !!! Ko ima prednost ? Druga mladost, Omladinskog doma II ... Prvi reklamni pano... Školski kros - proleće 2009-te... Stop - trafika na putu ... Biće oraja ove godine... Poplavni talas... Procvetale su kajsije...
 
..., dânima "natraške"...
Stigle su nam lasteee !!! Skûpljadu se jaja za Uskrse... Ala sam i fruštukovo !!! Jučeraske je zdravo, jâko duvo veter !!! Reči su kav pčele... Kompijuterizovano..., znači još sporije !!! Još edna stara izreka - di je cvet... Brežančić srebreni na jEvropsko prevenstvo !!! Vučić je dao svakim Milošefčanu, po 100 evra !!! Bijo nam je u posetu, precenik države na Srbiju ! Niko nema tako jâke sinove... Dokumentarna TV emisija o Teodoru Pavloviću... Mateja, a za Gricka... Kad deca nisu besna...
 
DownLoad-ujte, odštampajte i nalep'te "digođ naZid",
novomiloševački kalendar, a za ovaj mesec...