Arhiva
NM Slika
dana...
..., samo za ovaj mesec, a "kav" zidni kalednar... ..., za sve mesece, a po godinama "izlaženja"...
 
..., na "ovaj dan", godinama "natraške"...
Ajde mâla... Posla brijanja... Preobraženje Gospodnje, leta 2016-te... Ja sam komunista !!! KC - Branko Andrić u Beč, otvara BKC !!! Piće na vrućinu !!! 1952-ge, je bila jača suša !!! Sirote kokoške... Rodile su šljive !!! NM cvećke, a iz cvetne bašćice ... Suša ... Mesečne, đačke karte... Red od mali nogu... Logan ili Yugo...
 
..., dânima "natraške"...
Bumbarov let ( novomiloševački bumbar... )... Teorija zavere, dokazata iznad Novog Miloševa ?!? Počela je sizona, kuvanja soka od paradajza !!! Kad petlić..., po prvi put proKukuriče !!! I evo je..., poslednja slava ove godine... U obštinu zbrkali za porez..., upisali više ?!? Da ostane priBeleženo !!! Posmatrajte nebo večeraske !!! U cigurne, gazdaricine ruke... Ponovo radi bijoskop... Znatel..., kad volem da jêm..., maline ? Sazro je julski muskat !!! Dva kazana za rakiju ( od sto i dvesta litri ) !!! Ugostitelji su bili brezObrazni, a naSlavu !!!
 
DownLoad-ujte, odštampajte i nalep'te "digođ naZid",
novomiloševački kalendar, a za ovaj mesec...