Arhiva
NM Slika
dana...
..., samo za ovaj mesec, a "kav" zidni kalednar... ..., za sve mesece, a po godinama "izlaženja"...
 
..., na "ovaj dan", godinama "natraške"...
Dobro je ovo..., dosta je bilo vrućina !!! O Bože, onaj oblak tamo, kav da je neko crto !!! Ako uočite mâčka, o roku od 3 sec., ondak ste... Kod TriČvôrke u kafanu... Eh..., ti šnjirovi... Nagrada T. Pavlović Vasiliju Krestiću ! Lepa jesen... Da li je Simba još uvek sa Vama ? Foto roman, zalastka Cunca... Đačka poseta muzeju Žeravica ... Počela je sizona čišćenja lišća !!! Ništa od vakele ... 1000-ita Slika dana... Aktualna sprava... Tesari...
 
..., dânima "natraške"...
Reciklaža stakla - Akcija OŠ Dr Đorđe Joanović !!! Besna prîja... A samo moje..., isPlivadu gôrena !!! Priča sas visine..., a iz prošlosti... Tri godine, tri radna dana i 135 dinara II ... Tri godine, tri radna dana i 135 dinara I ... Saturn, pa crkven toronj, pa Jupiter... Metno si na društvene mreže, a ne na NM sajt ?!? Avlinjski, slepi mišovi !!! Ilija Tucić - ŽIVOT IZ KORITA KREĆE !!! Još edna razlika, izmeđ Bâčvana i Banâćana !!! US OPEN..., bruka njina..., a i naša... Nekadanji materijal i alat za malterisanje !!! Jupiter i Saturn se motadu po nebu miloševačkom ! Sve je manje, vinogradarski kućica..., salaša...
 
DownLoad-ujte, odštampajte i nalep'te "digođ naZid",
novomiloševački kalendar, a za ovaj mesec...