Arhiva
NM Slika
dana...
..., samo za ovaj mesec, a "kav" zidni kalednar... ..., za sve mesece, a po godinama "izlaženja"...
 
..., na "ovaj dan", godinama "natraške"...
Mož da kažedu šta oćedu, al inflacija je 30 % !!! Nije lako ići za ovcama... Posla onako vrelog leta... Dođi kod mene na riblju čorbu !!! Eh ti..., šereti sevoski !!! BrezMesna, super supa, a izBašće !!! Samo dalje, od ovaki pečuraka !!! Subvencija, refakcija... Dodeljena je TippNet-ova nagrada !!! Ispralja se - crna tačka II !!! Kako je ovo čikmeže ? Spavanje po starinski ... Oštro upozorenje... Gradi li se šta u NM ? Kravar pod širmom...
 
..., dânima "natraške"...
Budala je bijo, taj što je to, takvo smislijo !!! Kako naši ? Reciklaža stakla - Akcija OŠ Dr Đorđe Joanović !!! Besna prîja... A samo moje..., isPlivadu gôrena !!! Priča sas visine..., a iz prošlosti... Tri godine, tri radna dana i 135 dinara II ... Tri godine, tri radna dana i 135 dinara I ... Saturn, pa crkven toronj, pa Jupiter... Metno si na društvene mreže, a ne na NM sajt ?!? Avlinjski, slepi mišovi !!! Ilija Tucić - ŽIVOT IZ KORITA KREĆE !!! Još edna razlika, izmeđ Bâčvana i Banâćana !!! US OPEN..., bruka njina..., a i naša... Nekadanji materijal i alat za malterisanje !!!
 
DownLoad-ujte, odštampajte i nalep'te "digođ naZid",
novomiloševački kalendar, a za ovaj mesec...