Arhiva
NM Slika
dana...
..., samo za ovaj mesec, a "kav" zidni kalednar... ..., za sve mesece, a po godinama "izlaženja"...
 
..., na "ovaj dan", godinama "natraške"...
Jauzna školska..., a za prestupni februvar !!! Dižedu akcize na pivo..., sad i - još i mrzim !!! Sladoled sKrajom januvara, a na 10 Zimski divan... Gumane rukavice... Jedna, stara vradžbina !!! Ima vrabaca II !!! DoLetijo sas avijonom u NM !!! Sportcka nedelja... Postaljeno - nije svejedno !!! Pragnoza za gradove Srbije ... Ljubavno pismo ... Menjadu se pendžeri po selu I ... Statistika Slika dana... Jal si izKarlove, jal izBeodre... Crveni krst...
 
..., dânima "natraške"...
A posla Big Chick-a, u dućan Banat S.T.R.... Jedared..., u kasapnicu Big Chick... IjOpet o zetu i o pahovanoj râni !!! Ovaj, naš zet, neće ništa pahovano da jê !?! Već sam izvuko grdnju, zbog ovake slike !!! Kada padne prvi sneg II !!! Mačke uvek znâdu, di je najmanje lâdno !!! Čim je udarilo Cunce krozPendžer... Vasilice priko NM sajita, a u Madžarsku !!! Prva pobeda frilensera !!! Desila se doSad, najladnija noć..., ove zime !!! Počinjedu zimske radosti..., a počinje i škola... Evo merila, kad treba..., da se malko izSlabi !!! Veliki protest frilensera, isprid Skubštine !!! Jeo je vasilice !?! Jal znaš ..., a čija je ono sarana ?
 
DownLoad-ujte, odštampajte i nalep'te "digođ naZid",
novomiloševački kalendar, a za ovaj mesec...