Arhiva
NM Slika
dana...
..., samo za ovaj mesec, a "kav" zidni kalednar... ..., za sve mesece, a po godinama "izlaženja"...
 
..., na "ovaj dan", godinama "natraške"...
Šta će biti da se jê ( jede... ) ? Malo sutra bi svi vi putovali do Kikinde !!! Maskenbal..., vêliki maskenbal II ... Izvinte zbog prekida programa !!! Beodranske pijace nedeljom, izmeđ dva rata III !!! Maskenbal, veliki NM maskenbal II !!! Da ostane priBeleženo !!! Tragovi ostajedu, po poljskim drumovima Četir tornja, a tri crkve !!! Ajdemo za Beograd ( neDaj Bože ) !!! NOVOMILOŠEVAČKA PRESLICA ... Svetcki dan Cigana ... Kako Lala najgadnije pcuje ? Molska skela... NM ponedeljnikom zajtra... Jesenji kros...
 
..., dânima "natraške"...
Dal ste ikad vidili ovaku vremensku pragnozu ?!? Spomenik palim borcima... Kav srbski, kav ekonomski, kav tigar !!! O gazdarice..., pa..., di ti je trgovkinja ? Slika izBeodre, sKrajom 70-ti, prošlog veka ! Vakcinišite se !!! Rodijo se još edan Milošefčan i zove se Nikola !!! Kako Lala sêče nokte naNoge ? Ove godine, nam je rodijo šipak !!! Jeste... i dalje nam je tu bela vrana !!! Kad nekom oPcuješ mater !?! Pera Srbul - NM noćom, iz avijona !!! Još nešto dobro, od Google-a, a o Miloševu !!! Na ćošak, kod Baba Lize... Dân..., kav stvoren za roštiljanje !!! I Nela je očila u Nemecku, kav medecinska sestra !
 
DownLoad-ujte, odštampajte i nalep'te "digođ naZid",
novomiloševački kalendar, a za ovaj mesec...