Arhiva
NM Slika
dana...
..., samo za ovaj mesec, a "kav" zidni kalednar... ..., za sve mesece, a po godinama "izlaženja"...
 
..., na "ovaj dan", godinama "natraške"...
Košarkašice kraljice !!! Osmatračnica na Vatrogasni dom..., nekad... Na koga je red, da pere sudove ?!? Kokica Braonjska Kljucajuća !!! Da ne gore zaBadava... Pala nam je zdravo, jâko, velika kiša !!! Preporuka za PRO-MES domaće kobajsce !!! Kad paradajz počne da zri... Cvećka u ajzlog PC-dućana BeoDra... Stigo nam je ringišpil !!! Usamljen cuncukret... Iz NM rubrike - verovali il ne ... Vinograd porodice Tot ... Sladoledžija na bicikli ... Vožnja u prikolicu... Velike vrućine... Čobanska posla...
 
..., dânima "natraške"...
Priroda dâje najbolje !!! Milošefčan(ke)i..., počnite, da lâdite piće !!! Mlina za biber !!! Ju naopako..., pa što tô, tako radiš ?!? Banatcki smo mladi patizani !!! Probudite se i čujete, kako pada kiša... Sad mi predaješ sve..., kad si isPustijo kraj ?!? Srećno Vam novo leto bîlo !!! Kovačev Aleksa Lala - LALINI LJUBAVNI JADI !!! Čaplje kašikare..., a ja mislijo - bele rode !!! Imal nešto da je rodilo ?!? Mi Belićovi, imamo novo - kvočku i piliće !!! Ovi, kav naši prôstuli, opet oćedu vojsku !!! Biće rena ove godine !!! PridPrimijera predcatve - ŠKOLOTRES !!! Kovačev Aleksa Lala - NEPOZNAT GOST !!! Bila je zdravo, jâko, velika vrućina !!!
 
DownLoad-ujte, odštampajte i nalep'te "digođ naZid",
novomiloševački kalendar, a za ovaj mesec...