Arhiva
NM Slika
dana...
..., samo za ovaj mesec, a "kav" zidni kalednar... ..., za sve mesece, a po godinama "izlaženja"...
 
..., na "ovaj dan", godinama "natraške"...
Išijaz... i dalje bole... Ko nije nosijo vodu sas artejskog bunara I ... Bijo mi je u posetu..., Taj i Taj... Pada li, pada... Pojeli bi i mastan papir !!! Pun Mesec, nad Londonom... Pazi kako meriš !!! Dečijo crtanje sas kredom... Ulje za menjač, za Stojadina... Bil teo da mi pomogneš nešto ?!? Izbor lekara, ..., ... Referendum MSD NM - još tri dana ! Ljubičin spomenar... Ko su veći prostuli ? Slike izAtara - đeram, guske... Skupljači perja... Ilija Sarajlija...
 
..., dânima "natraške"...
Vaš natzornik NM sajita je - NEPODOBAN  II !!! Vaš natzornik NM sajita je - NEPODOBAN  I !!! Pao je prvi sneg !!! Danaske je proradila AftoPerijonica Felix !!! To ste uradili..., prvi i poslednji put !!! Šta znaš o istoriji ? Aleksandar Tina Zvijer - Igra mečka !!! Kolko li ću ja imati gôdova ?!? MRAK U SRBIJI BEZ SLOBODNIH MEDIJA !!! Cigljana, Cunce, trska, drvo... Anica Grujin - Čeka da dođem, plače kad pođem... Dal će biti i oni... Dragicina lotra V ... Dragicini mostovi IV ... Dragicine blombe III ... Dragicine blombe II ... Dragicine blombe I ...
 
DownLoad-ujte, odštampajte i nalep'te "digođ naZid",
novomiloševački kalendar, a za ovaj mesec...