Arhiva
NM Slika
dana...
..., samo za ovaj mesec, a "kav" zidni kalednar... ..., za sve mesece, a po godinama "izlaženja"...
 
..., na "ovaj dan", godinama "natraške"...
Išijaz... i dalje bole... Ko nije nosijo vodu sas artejskog bunara II ... Da ostane pribeleženo +14 stepeni u december !!! Di su ovi, iz Vojvodina pûta, da čistidu ? E ljudi..., uOzbiljte ste !!! Ko to puca ? Pokvaren merač pritiska I ... Neko je opet isravijo krvinu... Kaka su ovo došla vremena ? BKC-eju - medalja Simo Matavulj !!! oKitili su nam center sela - badava !!! Referendum MSD NM - još dva dana ! Kod Kineskinje !!! NM duh, a u prvu jutarnju kafu ... NM cyber deran, okrečijo Kaštilj... Početa praznična ukrašavanja... Patriocki lopovi...
 
..., dânima "natraške"...
Vaš natzornik NM sajita je - NEPODOBAN  III !!! Vaš natzornik NM sajita je - NEPODOBAN  II !!! Vaš natzornik NM sajita je - NEPODOBAN  I !!! Pao je prvi sneg !!! Danaske je proradila AftoPerijonica Felix !!! To ste uradili..., prvi i poslednji put !!! Šta znaš o istoriji ? Aleksandar Tina Zvijer - Igra mečka !!! Kolko li ću ja imati gôdova ?!? MRAK U SRBIJI BEZ SLOBODNIH MEDIJA !!! Cigljana, Cunce, trska, drvo... Anica Grujin - Čeka da dođem, plače kad pođem... Dal će biti i oni... Dragicina lotra V ... Dragicini mostovi IV ... Dragicine blombe III ... Dragicine blombe II ...
 
DownLoad-ujte, odštampajte i nalep'te "digođ naZid",
novomiloševački kalendar, a za ovaj mesec...