Arhiva
NM Slika
dana...
..., samo za ovaj mesec, a "kav" zidni kalednar... ..., za sve mesece, a po godinama "izlaženja"...
 
..., na "ovaj dan", godinama "natraške"...
Kovačev Aleksa Lala - švabske kuće... NeIznoste svo žito na silos, doneste i kući !!! Magla iz pravca Karlova, pa u madžarski kraj !!! Samo bi jeli nešto lagâno... Gužvara... Kako li samo nađe, di je toplo ? A nekad se prangijalo !!! Nikom nije lako, kad je ladno !!! Jedino što mrdam... Ta ništa brez srcâdi... SaĆe Prvi maj !!! Zdravo jako je ladno !!! Iroški i paradoški u 2010-tu !!! Dobre i loše klice ... Sivi ždralovi okolo NM-a... Iventarisanje... Model NM policajca ... Vašar...
 
..., dânima "natraške"...
Jestel bili mâmurni jučeraske ?!? Srećna Nova 2023-ća godina !!! Srećna Nova 2023-ća !!! Beć u Nemaćku, je najbolji grad za život u svetu ! Voda..., nekad i sad... Nije lako, napraviti kobajscu !!! Božićni ježić... VešKôrpa, kav jedinice mere !?! Sretan Božić, svim onim, koji danaske slavidu !!! Sretan Badnji i dân i veče, onim koji slavidu !!! Jeste nadzorniče, tačno, dani su sve duži !!! Vlada Brežančić je najbolji sportista 2022-ge !!! Počinje zima, duži dani i kraće noći !!! Tek na svetac, sam uključijo mešinu za sudove !!! E pa mlogo fâla, na podrški i čestitkama !!! Radujte se - danaske nam je 18-ti rođendan !!! Vaš natzornik NM sajita je - NEPODOBAN  IV !!! Vaš natzornik NM sajita je - NEPODOBAN  III !!!
 
DownLoad-ujte, odštampajte i nalep'te "digođ naZid",
novomiloševački kalendar, a za ovaj mesec...