Arhiva
NM Slika
dana...
..., samo za ovaj mesec, a "kav" zidni kalednar... ..., za sve mesece, a po godinama "izlaženja"...
 
..., na "ovaj dan", godinama "natraške"...
Imam brige..., nema šećera da se kûpi !!! Mak je rodijo !!! Kad se izgubi nedeljom poslaPodna..., sve razbudi Juf, kako lepo cveta onaj džbun..., šta je to ? Nevreme..., veliko nevreme !!! Srećan 31-vi rođendan, Banatckom kulturnom centru Karlovčani za primer... Drvena kućica, a za unučiće !!! Rodčija prilagodljivost... Opralja se sokak L. Pajić ... 26-ti rođendan BPC-eja !!! Sajt je privremeno nedostupan I ... Hor OŠ Dr Đ. Joanović - AS Srbije ! Majske vreline... Majske vrućine ... Pesak je prava stvar za sIgru... Nema korovuša... Moleraj...
 
..., dânima "natraške"...
Stoji na vr crkve..., a samo na jednu nogu ?!? Spremiš špekciju, a ono ljuljne pljusak !?! I mi milošefčani, smo sve više, kav Dânci !!! Leti uKrug..., a ni neMâše sas krilima !?! NeMož svako muzej posetiti..., zaTo treba Hâd !!! Srbija protivu nasilja, po treći put !!! Na čega sve miriši naš atar..., ovi dana ? Ta ko mi se to, tako lepo podPiso ? Mrzim..., kad mi se desi ovakvo štâ !!! Popovi..., mlogo ste se raširili !!! Porodica Popov - XI porodični skup !!! BeVoGrađani..., fâla Vam !!! U Srbiju pod naPR′Dnjake i smajli tuguje !!! Rešijo sam problem, a sas otvaranjom lekova !!! Nekadanji, gimnazijski raspored časova, 1978-me... Prvi put je zaCvrčijo NM cvrčak..., ove godine !!! Helijokopter..., priLetijo NM, a prema BG ?!? Kanda se i Mesec, sakriva iza žîca..., a odNâs...
 
DownLoad-ujte, odštampajte i nalep'te "digođ naZid",
novomiloševački kalendar, a za ovaj mesec...