Arhiva
NM Slika
dana...
..., samo za ovaj mesec, a "kav" zidni kalednar... ..., za sve mesece, a po godinama "izlaženja"...
 
..., na "ovaj dan", godinama "natraške"...
Sevoska slava..., têška bruka i sramota !!! Zlatna Milica Mandić !!! PriGledanje stari fotografija... Spaste pčele iz vode, kadGuđ možete !!! Bolji je bijo crno-beli tv !!! Dan..., samo za slikanje atara !!! Rodčići su napustili gnjizdo !!! Vanesa, a na Vanesinu česmu !!! Još samo to da ga naučimo... Novomiloševački Zlatni kotlić 2013 I Dani Teodora Pavlovića II ... XII Dani Teodora Pavlovića II ... Dani Teodora Pavlovića I ... ŠtoGuđ zabodemo - primi nam se !!! 9-ti Dani Teodora Pavlovića III ... 8-mi Dani Teodora Pavlovića II ... Lastčije gjnizdo... Svirka i za Seosku slavu...
 
..., dânima "natraške"...
Tri rôdčeta, a na dva crkvena krsta !!! Turnir - ŠUTIRANJE PENALA !!! Na konto fotografije smokve i šljive !!! A gle, kako nam je rodilo !!! Otvorena nam je sizona crkveni slâva !!! Vučićovski program sevoske slave - Sveti Ilija !?! BASKET TURNIR 3 x 3, a kodNâs u Miloševo !!! Kovačev Aleksa Lala - DRAGA MOJA SLOCIKA !!! Kaštilj brez ograde i kapije IV - odgovor ?!? Dobar rod i šljive i kajsije, a sas kajsije !!! Ćuprija 37°C, BeVoGrad, Miloševo 36°C !!! Pojam - Brijon, losijon posla brijanja !!! Srbija protivu nasilja - jedanajsti put !!! Instalisali smo melijoraciju - kâp, po kâp !!! Velika porodica Popov, velika i fotografija !!! Dal znate, šta je ovo naSliku ? Rôdčići su počeli, da izlećedu iz gnjîzda !!! Botovi SnS-Ovaca ( i iz obštine Novi Bečej ) !!!
 
DownLoad-ujte, odštampajte i nalep'te "digođ naZid",
novomiloševački kalendar, a za ovaj mesec...