Arhiva
NM Slika
dana...
..., samo za ovaj mesec, a "kav" zidni kalednar... ..., za sve mesece, a po godinama "izlaženja"...
 
..., na "ovaj dan", godinama "natraške"...
Roštilj stereo - left and right !!! Vratila nam se originalna, prâva - Štrudlijada !!! Ljudi..., snalazte se..., vrućina je jâka !!! Spremate li KRAM?? Obdržana je promocija knjige Stojana Mesaroša III Program sevoske slave - Sveti Ilija - satnica... Natzorniče, metni program !!! Susret generacija rođeni oko 1950-te I Rođendanski buket... Tamparatura, samo taka !!! Nema lepčog..., od mlâde deteljine... Novo na naslovnu stranicu... Uoči Svetog Ilije ... Letnjo PridVečerje uAtar IV ... Pripreme zaSlavu 2008-me ... ZaLadnilo... Zlatni kotlić 2006-te... Prevozno sredstvo...
 
..., dânima "natraške"...
Na parove razbroj s′ !!! Dal znate..., čiji je ovo cvet ? Neki tvrdidu, da nas odozGorena zaPrašivadu !?! Krst na ulaz u Miloševo, a iz pravca Kikinde !!! Tri rôdčeta, a na dva crkvena krsta !!! Turnir - ŠUTIRANJE PENALA !!! Na konto fotografije smokve i šljive !!! A gle, kako nam je rodilo !!! Otvorena nam je sizona crkveni slâva !!! Vučićovski program sevoske slave - Sveti Ilija !?! BASKET TURNIR 3 x 3, a kodNâs u Miloševo !!! Kovačev Aleksa Lala - DRAGA MOJA SLOCIKA !!! Kaštilj brez ograde i kapije IV - odgovor ?!? Dobar rod i šljive i kajsije, a sas kajsije !!! Ćuprija 37°C, BeVoGrad, Miloševo 36°C !!! Pojam - Brijon, losijon posla brijanja !!! Srbija protivu nasilja - jedanajsti put !!! Instalisali smo melijoraciju - kâp, po kâp !!!
 
DownLoad-ujte, odštampajte i nalep'te "digođ naZid",
novomiloševački kalendar, a za ovaj mesec...