Arhiva
NM Slika
dana...
..., samo za ovaj mesec, a "kav" zidni kalednar... ..., za sve mesece, a po godinama "izlaženja"...
 
..., na "ovaj dan", godinama "natraške"...
Ko kodVas kreči uKuću i okoKuće ?!? Sosa prâva, bole glâva !!! NeMož u dućan..., a brez maske !!! Sveti Ilija - novomiloševačka slava, 2019-te !!! Sveti Ilija, 2018-te III ... Ovo doSad, još nije bilo na moj termoMeter I !!! A koji će mi to ?!? Dobijo je gaće !!! Dajte nam fotografije sa slave I ... Bruka i sramota novomiloševačka I !!! Gibanicijada 2012-te I !!! NM-čki Perepetuum mobile !!! To je Vojvodina I !!! Da... i jutra su kodNas lepa ... Jaki sponzor, jaki i fuzbaleri ... Maturski o kaštilju... Kumrije posla kiše... Nova gvožđara...
 
..., dânima "natraške"...
Novomiloševačka slava, Sv. Ilija 2023-će II ... Novomiloševačka slava, Sv. Ilija 2023-će I ... Jovan Sekulić Pipiš - dalje neces moći !!! Nova, stroga direktiva, a za botove SnS-Ovaca !!! Na parove razbroj s′ !!! Dal znate..., čiji je ovo cvet ? Neki tvrdidu, da nas odozGorena zaPrašivadu !?! Krst na ulaz u Miloševo, a iz pravca Kikinde !!! Tri rôdčeta, a na dva crkvena krsta !!! Turnir - ŠUTIRANJE PENALA !!! Na konto fotografije smokve i šljive !!! A gle, kako nam je rodilo !!! Otvorena nam je sizona crkveni slâva !!! Vučićovski program sevoske slave - Sveti Ilija !?! BASKET TURNIR 3 x 3, a kodNâs u Miloševo !!! Kovačev Aleksa Lala - DRAGA MOJA SLOCIKA !!! Kaštilj brez ograde i kapije IV - odgovor ?!? Dobar rod i šljive i kajsije, a sas kajsije !!!
 
DownLoad-ujte, odštampajte i nalep'te "digođ naZid",
novomiloševački kalendar, a za ovaj mesec...