Arhiva
NM Slika
dana...
..., samo za ovaj mesec, a "kav" zidni kalednar... ..., za sve mesece, a po godinama "izlaženja"...
 
..., na "ovaj dan", godinama "natraške"...
Trava sas Sv. Ilije, iz NM Centralnog parka !!! Zlatna Jovana Preković !!! O jednoj Škodi 1100 MB..., novomiloševačkoj... Dva kazana za rakiju ( od sto i dvesta litri ) !!! Jabuka ( kugla... ), ispod krsta, a na tornjove ? Grmvljavina u i oko Novog Miloševa... Nek sIgre počnedu !!! Ko je kriv, štrafta il drum ? Dajte nam fotografije sa slave III ... Nastup USFV T. Pavlović, a naSlavu I Pokrjali su mi klupu ispridKuće !!! Ježećiji portret... To je Vojvodina III !!! Pumpa za bunar ... Osveženje na Umčićki bunar ... Kaktusi u NM... Vreža... Svatovi...
 
..., dânima "natraške"...
Neko izObštine Novi Bečej, je pogrešno njâko !!! Zorica Baštovanov - još nešto o slavama !!! Novomiloševačka slava, Sv. Ilija 2023-će II ... Novomiloševačka slava, Sv. Ilija 2023-će I ... Jovan Sekulić Pipiš - dalje neces moći !!! Nova, stroga direktiva, a za botove SnS-Ovaca !!! Na parove razbroj s′ !!! Dal znate..., čiji je ovo cvet ? Neki tvrdidu, da nas odozGorena zaPrašivadu !?! Krst na ulaz u Miloševo, a iz pravca Kikinde !!! Tri rôdčeta, a na dva crkvena krsta !!! Turnir - ŠUTIRANJE PENALA !!! Na konto fotografije smokve i šljive !!! A gle, kako nam je rodilo !!! Otvorena nam je sizona crkveni slâva !!! Vučićovski program sevoske slave - Sveti Ilija !?! BASKET TURNIR 3 x 3, a kodNâs u Miloševo !!! Kovačev Aleksa Lala - DRAGA MOJA SLOCIKA !!!
 
DownLoad-ujte, odštampajte i nalep'te "digođ naZid",
novomiloševački kalendar, a za ovaj mesec...