Arhiva
NM Slika
dana...
..., samo za ovaj mesec, a "kav" zidni kalednar... ..., za sve mesece, a po godinama "izlaženja"...
 
..., na "ovaj dan", godinama "natraške"...
Tužibabe naPR′Dnjaci, a na fejsbuk′... Bâbo, mogo si barem koju stranjsku reč naučiti !!! Rodčija osmatračnica !!! Da ostane priBeleženo !!! Slika slikera II Jesil pročito svu lektiru I ? Naši falkloraši na Crno more... Kako ti je bâba ? Svi bi da pečedu rakiju !!! Meksikanci u Novo Miloševo V !!! Gibanicijada 2012-te VI !!! Mistika okolo paukove mreže... Ladno pivo uAtar I !!! A nigdi zaklona !!! Šešir na putu ... Žive muzike u NM... Muke sas šivećkom... Čokanjice na prodaju...
 
..., dânima "natraške"...
3 mačeta i kuče, zajedno ručadu !!! Okopala Jasa vinograd, vinograd... Neša Čavić - 14-ti Seljački Parti u Mokrin !!! NeČep za hendikep - izbor proizođača artikla !?! Ti ćeš... Delečir..., u smiraj dana... Neko izObštine Novi Bečej, je pogrešno njâko !!! Zorica Baštovanov - još nešto o slavama !!! Novomiloševačka slava, Sv. Ilija 2023-će II ... Novomiloševačka slava, Sv. Ilija 2023-će I ... Jovan Sekulić Pipiš - dalje neces moći !!! Nova, stroga direktiva, a za botove SnS-Ovaca !!! Na parove razbroj s′ !!! Dal znate..., čiji je ovo cvet ? Neki tvrdidu, da nas odozGorena zaPrašivadu !?! Krst na ulaz u Miloševo, a iz pravca Kikinde !!! Tri rôdčeta, a na dva crkvena krsta !!! Turnir - ŠUTIRANJE PENALA !!!
 
DownLoad-ujte, odštampajte i nalep'te "digođ naZid",
novomiloševački kalendar, a za ovaj mesec...