Arhiva
NM Slika
dana...
..., samo za ovaj mesec, a "kav" zidni kalednar... ..., za sve mesece, a po godinama "izlaženja"...
 
..., na "ovaj dan", godinama "natraške"...
Zimnica za sosove !!! Za dâme, a od mene, crven cvet muškaklje !!! A samo moje..., isPlivadu gôrena !!! Prirodan čaj..., iz caksija !!! Počelo je sas spremanjom zimnice !!! Šta je najvažnije..., da ima salaš ? Pun Mesec nad Miloševom... Kolko si ono pojo jabuka ? 2 000 000 poseta, ostalim stranicama !!! Kod Vrûćini - nema zime !!! Vredne komšinice... Promena godišnjog doba... Devizno tržište u NM ... Ne kleči se, dok se radi !!! NM kravar Bata ... Prevencije - zaključak 30000-iti posetijoc... Najduža seoska 180...
 
..., dânima "natraške"...
Kreće i berba kakuruza !!! Koga..., mene..., ma nemoj da te ja, sad oma... Danaske, naš kav precenik, jê parizer !!! Belić..., jesil trošijo káde, brezAlkoholno pivo ? Bilans uspeha od jučeraske !!! Plan i raspored râda, za nedelju 10.09.2023-će !!! Nov ( stari... ) krst, a na zalazak Cûnca !! Ala si i raširio ovo stado !!! Sve su kraći i kraći dâni !!! Daj mi jedan crni i jednog Vučića !!! Šta raditi, kad Vam iznenada nestane Perike ?!? Mlogi, a poGotovu prvi petlovi, su sRâdali !!! Dogodovštine berberske... Zorica Baštovanov - Nića i Desa..., OZ... Donacije za decu iz Batanje ( Madžarska... ) !!! E..., baš sam mu se obradovo !!! Rode su nam odLetile..., a laste su nam još tu !!! Kâžedu metrolozi, da više neće biti vrućîna !?!
 
DownLoad-ujte, odštampajte i nalep'te "digođ naZid",
novomiloševački kalendar, a za ovaj mesec...